MENU

Zhengzhou

Panalpina World Transport (PRC) Ltd.

Zhengzhou Gateway Office

Room 502-503 Domestic Cargo Building 

Xinzheng International Airport

Zhengzhou 451162

China

Contact

Phone +86 371 5851 3082

info.greaterchina@panalpina.com

Hours

Monday - Friday

09:00 - 18:00

Stone Shi

Air Gateway Supervisor